Nhớ
Đăng nhập
Trang chủ
Dữ liệu thuộc tính
Bản đồ
Công cụ
Thư viện

Trong điều kiện kinh tế, xã hội phát triển nhanh chóng và không ngừng đã và đang đặt tài nguyên nước sông Mã cũng như tài nguyên nước của Thanh Hóa trước sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định. Điều này thật hiển nhiên khi các địa phương trên lưu vực sông Mã kể cả nước bạn Lào gia tăng nhu cầu dùng nước, tăng cường khai thác các loại tài nguyên như tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội; quá trình đô thị hóa nhanh chóng; tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn nước, sụt lở đất cùng với nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn giữa các mục đích sử dụng nước khác nhau, giữa thượng lưu và hạ lưu...

Ngoài ra, công tác điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên nước trong các giai đoạn trước đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, sức lực, và kinh phí. Để có thể khai thác hiệu quả nguồn thông tin, dữ liệu quý giá này, cần thiết xây dựng một cơ sở dữ liệu tài nguyên nước thống nhất, đầy đủ trên địa bàn tỉnh. Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước sẽ đáp ứng cho việc tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên nước một cách nhanh chóng và chính xác góp phần phục vụ có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước khai thác thông tin phục vụ khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước.

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên nước của tỉnh Thanh Hóa đảm bảo lưu trữ một cách hệ thống, đầy đủ, dễ dàng tra cứu, sử dụng và cập nhật các thông tin về tài nguyên nước và liên quan phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của địa phương, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước cũng như trên địa bàn.
- Thiết lập giải pháp công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo tương thích với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, và phù hợp tối đa với điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; nhằm đảm bảo: lưu trữ, cập nhật, truy xuất dễ dàng, có tính bảo mật cao; chi phí vận hành, bảo trì hợp lý; dễ dàng nâng cấp mở rộng khi cần thiết.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiếp cận thông tin, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên

 

NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Mô tả về vị trí, điều kiện và động thái của nước dưới đất
- Lỗ Khoan
- Nguồn lộ
- Trạm quan trắc
- Chất lượng nước dưới đất

 

NƯỚC MẶT

Quan trắc, phân tích về nguồn nước mặt
- Hồ chứa
- Sông, suối, kênh, rạch
- Đập tràn
- Trạm bơm
- Cống

 

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Thông tin và số liệu đo các trạm khí tượng, thủy văn
- Trạm đo mưa
- Trạm đo mặn
- Trạm đo Triều

 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Các số liệu về thành phần sinh hóa học và các ảnh hưởng của chất lượng nước.
- Mẫu nước mặt
- Mẫu nước dưới đất

 
 
 

Bản quyền: Sở Tài nguyên & Môi trường Thanh Hóa

Hệ thống được phát triển bởi Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường