WebForm1

Trang chủ | Đăng nhập hệ thống | Danh mục | Nhập tư liệu | Khai thác tư liệu | Báo cáo thống kê | Tìm kiếm | Tiện ích |

  .::Trang chủ::.

Trang chủ Sao lưu Danh mục
Nhập liệu Khai thác Thống kê
Tìm kiếm Tiện ích
TỰ GIỚI THIỆU

I. Giới thiệu chung.

     Phần mềm quản lý kho Online  được thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường với mục đích chuẩn hoá dữ liệu và tiến tới "Kho lưu trữ số".

     Phần mềm được viết trên Asp.NET, cơ sở dữ liệu là SqlServer và chạy trên nền Web. 

 

II. Chức năng chính.

  • Quản trị người dùng: Phân quyền, sao lưu dữ liệu, lưu vết người dùng.

  • Danh mục: Danh mục loại dữ liệu, danh mục vị trí, danh mục đơn vị hành chính.

  • Nhập tư liệu kho: Lập phiếu nhập kho, nhập tư liệu có trong kho.

  • Khai thác tư liệu: Lập phiếu khai thác, trả tư liệu.

  • Báo cáo thống kê: Thống kê phiếu nhập liệu, thống kê tài liệu đã mượn, thống kê tài liệu trong kho

  • Tìm kiếm: Tìm kiếm theo loại tư liệu, theo khu vực hành chính, tìm kiếm gần đúng, tìm kiếm tổng hợ

  • Tiện ích: ...
     

III. Bản quyền.    

     @CopyRight Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá

     Địa chỉ: Số 14 Hạc Thành - phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá - tỉnh Thanh Hoá

     Số điện thoại:

     Email:

ddmegamenu

                                                  

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa

Số điện thoại: 02376.256.136 hoặc 02376.256.209

Người phát triển: Nguyễn Văn Đạt

Địa chỉ: Số 14 Hạc Thành - phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hoá - tỉnh Thanh Hoá